Rezumatul va fi redactat în română.

Structura rezumatelor:

Dacă lucrarea are mai mult de 3 autori, vă rugăm să notați ceilalți autori în textul rezumatului. Un autor poate depune maxim 3 rezumate în calitate de prim autor.

Rezumatele vor fi trimise exclusiv online până la 15.08.2016.

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres (prin completarea Formularului de Inregistrare Online și a achitării taxei de partcipare). Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea congresului!